ฐานข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดย งานองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

คำแนะนำ

ประเภทของความร่วมมือ

# รายการ จำนวน
1 ประเภทกิจกรรมวิชาการ 368
2 ประเภทกิจกรรมวิจัย 161
3 ประเภทกิจกรรมนักศึกษา 109
4 ประเภทกิจกรรม อื่นๆ 76
5 หน่วยงานที่ทำความตกลงร่วม 430

 

ระดับของความร่วมมือ

 Bar Chart

คำแนะนำการใช้งาน

  • กรุณาแจ้ง งานองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และจัดส่งสำเนาเอกสาร mou เมื่อมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ