You are here

หน้าจัดการ MOU

จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ: 2 รายการ
E.g., 23/09/2020
E.g., 23/09/2020
# ชื่อเรื่อง วันสิ้นสุด ประเภท หน่วยงานคู่สัญญา
1 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ร่วมกับคณะการบริหารและจัดการ 17/12/2024 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
  • บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
2 บริษัท ไนน อินฟินิต กรุพ 1998 จํากัด 06/06/2021 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา, อื่นๆ คณะการบริหารและจัดการ
  • บริษัท ไนนอินฟินิต กรุพ 1998 จำกัด