You are here

หน้าจัดการ MOU

จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ: 405 รายการ
E.g., 16/06/2021
E.g., 16/06/2021
# ชื่อเรื่อง วันสิ้นสุด ประเภท หน่วยงานคู่สัญญา
401 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 28/04/2019 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
  • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
402 ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียมสื... 30/11/2020 วิชาการ สจล. (KMITL)
  • บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
403 การพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา กับ บริษัท ซัมมิท อีเล็คโท... 17/05/2021 วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
  • บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด
404 Memorandum of Understanding and Assumption University 28/10/2020 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
  • Assumption University
405 การจัดทำองค์ความรู้การออกแบบเรือนจำในประเทศไทย 01/11/2020 วิจัย สจล. (KMITL)
  • กรมราชทัณฑ์

Pages